Ropa ut och jubla


10 sånger för barn
Innehåller bl.a. flera sånger till advent, med olika svårighetsgrad. Från mycket enkla sånger för alla åldrar, till sång med stämmor.
Samtliga texter och melodier av Kristin Erlansson.
Sångerna är skrivna med melodi och ackord.
Tryckt i A4-format med spiralrygg

Till häftet finns en enkel CD-skiva med sång av barnkör.