Från mitt innersta


12 sånger för solo, andakt och meditation
Blandad typ av sånger, från lovsång i
ungdomsgrupper till meditativ andakt.
Samtliga texter och melodier av Kristin Erlansson.
Sångerna är skrivna med melodi och ackord.
Tryckt i häftat A4-format.